Lantbruk

19 ha skog med boende vid vatten

Pris 3 125 000 kr eller bud

3 125 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 29 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,0 ha
Tomtområde
18,0 ha
Virkesförråd
2 241 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM SNÖFLEBODA 1:37

Adress

Isaksmålavägen 291 29394 Kyrkhult

Om fastigheten

Fastigheten Snöfleboda 1:37 erbjuder naturskönt boende med närhet till vatten strax norr om Olofström. Fastigheten uppgår totalt till 18,7 ha varav skogsmarken utgör ca 17 ha med ett totalt virkesförråd på 2 241 m³sk, med övervägande del ungskog. Bostaden ligger på höjd med utsikt över betesmarken och ner mot Krokagylet. Fastigheten lämpar sig väl till mindre djurhållning.

Pris 3 125 000 kr eller bud senast 2020-10-29

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd i 1 ½ plan med källare. Grunden består av en stensatt grund och stommen är av trä med ett tak av takplåt. Bostaden är uppvärmd med elradiatorer, 2 st. kakelugnar (befintligt luftvärmepump är ur funktion). Vid totalrenoveringen av huset år 1991-1992 så öppnades golv och väggar upp och isolerades samt att övervåningen inreddes för boende. Vatten och avlopp är enskilt och vattnet kommer från en grävdbrunn och avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd (anlagd år 2010).

NP: 2 rum, kök, groventré, hall samt gästtoalett och toalett med dusch. Altan.
ÖP: sovrum samt stort allrum med snedtak och mindre förråd.

Soptömning 1 308 kr/år
Energiåtgång 8 813 kw/h/år med underhållsvärme 16-18 grader. ca 9500 kr/år
Försäkring 6 191 kr/år
Slamtömning 920 kr/år

Källare finns under hela huset.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna består av två byggnader. Ladugården ligger strax intill huset och är byggd delvis på den äldre ladugårdsgrunden sam en murad grund. Stommen är av trä och tak och väggar är belagda med plåt. Byggnaden används idag som förråd.
Den andra byggnaden är en mindre byggnad som använts som förråd/snickarbod.

Ser mer om beskaffenhet enligt bilder.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober av David Ljungkvist. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 17 ha med ett virkesförråd om 2 241 m³sk. Skogsmarken utgörs både av äldre lövskog, 35-årig gran skog samt yngre tillväxande löv- och barrskog. Skogsvården inom fastigheten berörs av röjning i den yngre lövskogen samt gallring i barrskogen. Marken är delvis kuperade med delvis rörligt markvatten och drivningsförhållandena är normala för området.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.
OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till totalt till ca 1,1 ha och utgörs i huvudsak av betesmark i anslutning till gårdscentrat.
Stödrätter saknas.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Besiktning av byggnader sker innan bud lämnas av sakkunnig besiktningsman, snickare, rörmakare eller liknande

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd kan komma att krävas av privatperson.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 595 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter