fbpx

Lantbruk

17 ha i Halna, Töreboda

Säljs via anbudsförfarande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 8 Dec

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Halna, 10 km sydost om Töreboda erbjuds nu tre obebyggda fastigheter till försäljning. Möjlighet finns att lägga bud på hela eller delar av försäljningsobjektet. Fastigheterna har en sammanlagd areal om ca 17 ha och fördelar sig över 6,5 ha åkermark, 2,5 ha betesmark samt ca 7,6 ha skogsmark med ett samlat virkesförråd om 1 070 m³sk och hela 9,4 m³sk i medelbonitet.
Utgångspriset är 2 000 000 SEK med sista buddag 2023-12-08.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Töreboda Halna 3:8, 3:29 och 3:57

Adress

17 ha i Halna, Töreboda

Totalareal
17,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Betesmark
2,5 ha
Åkermark
6,5 ha
Skogsmark
7,6 ha
Virkesförråd
1 070 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 7,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 070 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 141 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till höga 9,4 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 53 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 26% tall, 51% gran, 19% björk samt resterande 4% som övrigt löv med framförallt asp och klibbal. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 118 m³sk varav 94 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 24 m³sk av gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2023 av Lars Densborn.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvigfast.se. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Betalningsvillkor

10% av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Utgångspris

Fastigheten säljs med ett utgångspris om 2 000 000 SEK.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast fredag 8:e december 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Försäljningsförutsättningar

Försäljningen omfattar totalt tre olika fastigheter, Töreboda Halna 3:8, 3:29 och 3:57. Fastigheterna kan säljas var för sig. Möjlighet finns att lägga bud på respektive fastighet. Förutsättningar för en sådan försäljning är att det finns bud på samtliga fastigheter och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. Första alternativ är dock en försäljning av samtliga fastigheter till en köpare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda.

Åkermark

Den stödberättigade arealen uppgår till ca 6,54 ha som i huvudsak består av lättlera med äldre dränering. Åkermarken är utarrenderad fram till 2024-12-31 och fri för köparen från och med 2025-01-01. Arrendatorn har alltid tagit vall på markerna. Stängsel och stängselstolpar runt åkermarken tillhör arrendatorn och ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen samt Jordbruksverkets blockkarta.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 14,2190 ha fördelat enligt nedan:
Töreboda Halna 3:8 - 12,0701 ha
Töreboda Halna 3:29 - 1,9129 ha
Töreboda Halna 3:57 - 0,2360 ha

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 14 ha fördelat på 4 ha skogsmark, 6 ha åkermark, 3 ha betesmark och 1 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 16,91 ha fördelat enligt nedan:
Töreboda Halna 3:8 - 14,72 ha
Töreboda Halna 3:29 - 1,91 ha
Töreboda Halna 3:57 - 0,28 ha

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av inteckningar.

Fiskesamfällighet och Åsaviken

Fastigheten Halna 2:8 har del i flera fiskesamfälligheter och har därigenom rätt till en båtplats i Åsaviken. För några år sedan renoverades bryggorna. I sjön Viken har man rätt till kräftfiske.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i Äspäng-Månsarud älgskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Betesmark

Den stödberättigade betesmarken uppgår till 2,54 ha. Stängsel och stängselstolpar runt betesmarken kommer att lämnas och övergå till köparen.

Skjul

Äldre träbyggnad på jordgolv med plåt. Skjulet används till förvaring.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 8 Dec

Säljs via anbudsförfarande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter