fbpx

Lantbruk

16,5 ha åkermark – Grevie

Anmäl intresse

Om fastigheten

Genom fastighetsreglering finns nu möjlighet att förvärva 16,5 ha sammanhängande åkermark. Marken ligger inom jordklass 7 och 8 och är lättillgänglig från väg. Djupborrad brunn finns på markområdet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av BÅSTAD BÖSKE 2:65, Del av BÅSTAD BÖSKE 31:1

Totalareal
16,5 ha
Tomtområde
16,5 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Arealuppgifter

Arealen är uppmätt på karta och därför ungefärlig. Arealen fastställs vid lantmäteriförrättningen.

Åkermark

Markområdet utgörs av ca 16,5 ha väl samlad åkermark. Marken ligger inom jordklass 7 och 8 enligt riksklassificeringen.

Arrende/nyttjanderätter

Marken är utarrenderad till och med 2024-03-14.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter