Lantbruk

150 ha välskött gård med sjöar

Högstbjudande

19 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 3 jun, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
150,4 ha
Skogsmark
110,6 ha
Impediment
0,3 ha
Inägomark
21,4 ha
Vatten
14,7 ha
Övrigmark
3,4 ha
Virkesförråd
17 793 m3sk
Boyta
251 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av NÄSSJÖ SNUGGARP 2:1

Adress

Snuggarp 2 57197 Forserum

Om fastigheten

Snuggarp 2:1 är en mycket välskött gård om 150 ha med en trevlig mix mellan skog, åker, bete, sjöar och byggnader. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 110,6 ha med ett virkesförråd om ca 18000 m³sk (161 m³sk/ha). Inägomarken med åker och bete är samlad kring gårdscentrum. I de två sjöar som fastigheten har del i finns fiskerätt och möjlighet till sjöfågeljakt. Bostadshuset från år 2001 med 251 m² boyta är uppdelat på två lägenheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd år 2001 i stomme och fasad av trä på källargrund. Fönster av treglas. Tak av betongpannor. Uppvärmning via vattenburen centralvärme från jordvärmepump (gemensamt system för mangårdsbyggnad och flygel). Centraldammsugare (f.n. ur funktion). Vatten från grävd brunn och avlopp till trekammarbrunn (gemensamt för mangårdsbyggnad och flygel; vatten via flygel). Taxerad boarea om 251 m² samt biarea om 75 m², byggnadsmått om ca 18,2×9,7 m (motsvarande ca 176 m²). Enligt Nässjö kommuns registrering är boytan 132 m² (läg. 1001) och 112 m² (läg. 1101). På hyreskontrakt är ca 140 m² respektive ca 125 m² angivet.
I hyran för de båda lägenheterna ingår el, värme och vatten samt utrymme i källaren (del av).

Nedervåning :
HALL med ekparkett (golvvärme). VARDAGSRUM (två rum i fil) med ekparkett, kakelugn. RUM med ekparkett. BADRUM med toalett, tvättställ och duschplats; kakel och klinkers. KÖK med diskbänk, diskmaskin, elspis med varmluftsugn och kylskåp (frysskåp tillhör hyresgäst). SOVRUM. WC med toalett, tvättställ och tvätt-/städho; våtrumsmatta och -tapet. FARSTUHALL med trapp till övervåning och trapp till källare.

Övervåning:
TRAPPHALL. ALLRUM med kakelugn, utgång till balkong i österläge. Två mindre RUM (f.d. snedgarderober). KLÄDKAMMARE. RUM. KÖK med diskbänk, diskmaskin och kyl&frys. BADRUM med tvättmaskin, torktumlare (tillhör hyresgäst), badkar, tvättställ och toalett; kakel och klinkers.

Källarvåning:
HOBBYRUM. Två FÖRRÅDSRUM samt trappförråd. TVÄTTSTUGA med arbetsbänk, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. RUM/HALLRUM. PANNRUM med jordvärmepump (2012), vedförråd/-inkast (för tidigare vedpanna), elpanna samt utgång till trädgård. Två stora oinredda rum (grusbädd).

Vindsvåning:
Delvis golvat.

Ladugård

Ladugård uppförd år 1880 i stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Byggnadsmått om ca 54,2×10,8 m. Vidbyggd/utbyggd stalldel om ca 6×6,4 m, samt vidbyggt vedförråd om 10,8×6,1 m.

Innefattar loge, ränne, fähusdel med 2×16 uppbundna platser samt stall, med 6 boxar och 3 spiltor.

Vissa delar av ladugården är upplåten för uppställning av maskiner.

På rännet finns möjligheter till uthyrning av ex.v. husvagnsplatser.

Maskinhall

Uppfört år 1983 i stomme av trä på grusbädd. Fasad och tak av plåt. Byggnadsmått om ca 13×9,9 m, innefattande fyra platser.

Utrymmena är upplåtna.

Svinhus (f.d.)

F.d. svinhus uppförd på betongplatta, fasad av tegel och tak av cementfiberplattor (eternit). All inredning i form av grindar är bortplockad.
Byggnaden uthyrs för uppställning/garage mot 3000 kr/år.

Bod/garage

Timrad bod/garage med tak av cementfiberplattor. Byggnadsmått om ca 7,2×12 m. Innefattar tre garageplatser, vilka är upplåtna.

Sjöstuga

Enkel liten sjöstuga belägen väster om Lillsjön. Byggnaden är beläget inom strandskyddat område, men är dock i dåligt skick.

Jordkällare

Stensatt jordkällare med betonggolv. Tak av lertegel.

Telemast & teknikbod

Telemast med tillhörande teknikbod, uppförd år 1996. Teleoperatörer hyr/arrenderar plats och avtalen löper femårsvis. Telenors avtal gäller till 2021-03-31, UMTS's avtal till 2023-06-30 och 3GIS's till 2022-12-31.

De totala intäkterna för telemasten för samtliga bolag uppgår (för 2019) till 23188,32 kr.

Byggnadssätt

På fastigheten finns mangårdsbyggnad med två lägenheter. Flygelbyggnad och angränsande uthus är föremål för avstyckning och ingår inte i försäljningen. Vid Lillsjön finns en liten sjöstuga. Av ekonomibyggnader finns ladugård med stall, maskinhall, f.d. svinhus samt bod/garage. Därutöver finns en jordkällare.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 110,6 ha med ett totalt virkesförråd om ca 18 000 m³sk, motsvarande 161 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 44 % av virkesvolymen följt av tall med 36 %. Medelboniteten uppgår till 7,9 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen på skogen är mycket jämn, där dock åldersklasserna 80-89 respektive 90-99 år är dominerande med 15,8 respektive 14,3 ha.
Södra innehar ett avverkningsuppdrag om 100 m³fub för bl.a. eventuella vindfällen och barkborreangrepp innevarande år.
Skogsbruksplanen är upprättad 2017-07-01 av Södra, som ajourhållit planen med tillväxt t.o.m. 2019. I samband med nuvarande fastighetsförsäljning har justering skett av vattenareal utifrån tidigare lantmäteriutredning, samt justering för tilltänkt avstyckning (flygel).
Avdelning 77 berörs av nyckelbiotop.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarkens areal till 21,4 ha. Den taxerade åker- och betesarelen uppgår till 27 respektive 5 ha.

Jordbruksmarken är skriftligt upplåten ett år i taget. I jordbruksarrendet ingår del av ladugården. För år 2019 uppgick arrendenivån till 26.580 kr plus moms, varav 1500 kr avsåg del i ladugård.

Jakt

Jakten är ej upplåten och tillfaller ny ägare. Älgjakten samordnas i lag om ca 1200 ha.

Fiske

Fastigheten har enskilt vatten och enskilt fiske i Lillsjön. Därutöver har fastigheten fiskerätt inom Snuggarp 2:3's vatten i Lillsjön. Fastigheten har ca 1100 m strand i Lillsjön.

I Storsjön är vattnet enskilt och fisket samfällt inom Snuggarps traktgräns. Snuggarp har enligt lantmäteriutredning 97 % av det samfällda fisket (Snuggarp 2:15, 3 %). Enligt privat avtal från 1988 mellan de båda fastigheternas ägare har man delat upp fisket på så sätt att de båda fastigheterna fiskar var för sig inom sina gränser i sjön. Fastigheten har ca 900 m strand i Storsjön.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns telemast med ett antal bolag som hyr/arrenderar plats. För år 2019 var arrendeintäkten 23.188 kr fördelat på Telenor, UMTS och 3GIS.

Uppställnings-/garageplatser hyrs ut i det gamla svinhuset, maskinhallen och garageboden, där den årliga intäkten för år 2019 var 5300 kr.

Jordbruksarrendet (inkl. hyra av del av ladugård) inbringade år 2019 en arrendeintäkt om 26.580 kr.

Lägenheterna i mangårdsbyggnaden hyrs f.n. ut för 16 400 kr/mån (8500 kr/mån för nedervåningslägenheten och 7900 kr för övervåningslägenheten). Ackumulerat ger det f.n. en årlig intäkt om 196.800 kr.

Totala arrende- och hyresintäkter (exkl. lägenheter) uppgår årligen till 55.068 kr.

Övriga marktyper

Nässjö kommun har visat intresse för att förvärva mark för exploatering i sydvästra delen av fastigheten.

Avstyckning

Ansökan om avstyckning av tomt om ca 2000 m² innefattande flygelbyggnad och uthus strax norr om flygel (se kartbilaga), är inskickat till lantmäteriet. Arealen för den planerade avstyckningen och området är bortplockad i skogskarta och skogsbruksplan.
Avstyckningen ingår inte i försäljningen. I det fall lantmäteriet inte medger avstyckning av flygelbyggnad, hanteras det senare av säljare och köpare.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen strax norr om Forserum i nära anslutning till idrottsplats, motionsspår och badplats. Området innefattar skog, sjöar och öppen mark.

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör väg 31/40/47 österut mot Nässjö. Tag av avfart mot Forserum. I Forseum sväng vänster mot Lekeryd. Efter 200 m sväng höger (skyltat bl.a. "Idrottsplats"). Fortsätt fram till T-korsning och sväng vänster. Fortsätt ytterligare ca 800 m till gårdscentrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 253 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter