fbpx

Skogsfastighet

148 ha skogsmark i Vallentuna med vildmarkskänsla

Högstbjudande

14 000 000 kr

Visning

  • Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Hämta ned Gårdskartan på vår hemsida till din mobiltelefon, där finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn
    som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med
    ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen. Gårdskartan kan också vara bra hjälp för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
147,7 ha
Skogsmark
123,3 ha
Skogsimpediment
24,4 ha
Virkesförråd
11 310 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DEL AV VALLENTUNA MÄLSTA 4:1

Om fastigheten

Stort sammanhängande skifte om 148 ha bergig skogsmark, avskilt belägen och attraktiv som jaktmark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Ulf Lindgren på Mellanskog i mars 2021. Kontaktperson på Mellanskog är Johan Michaelsen 010-482 81 52.
Kommentar i skogsbruksplanen: Stora delar av fastigheten har nära till berggrunden med berg i dagen med inslag av fuktigare stråk in emellan. Tillgången till väg är relativt god. Åldersfördelningen på fastigheten är relativt jämn. Tallen dominerar med en beräknad andel av drygt 60%. Gran förekommer i bördigare partier delvis på före detta inägomark medan förekomsten av lövträd främst i form av björk och asp är sparsam i fuktiga partier samt i anslutning till inägomark. Skogsbruket på fastigheten har över tid varit aktivt vilket gör att behovet av underväxtröjning och gallring blir relativt lågt.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är upplåten till Lingsbergs jaktklubb t.o.m. 2022-06-30. Jaktlaget jagar endast på fastigheten som har en normal årlig älgtilldelning på en kalv, god tillgång på rådjur och vildsvin, kronhjort förekommer och även sporadiskt med dovhjort. Jakttorn, jaktkoja och foderautomater tillhör jaktlaget.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av Mälsta 4:1, fastighetsbildningen beräknas vara avslutad och lagakraftvunnen i juni 2021.

Besiktning

Skog och mark undersöks på egen hand. Skiftets östra del genomkorsas av en väg dit man kan ta sig företrädesvis norrifrån via Löt där vägen håller högre standard men även via Hacksta. Vid Hacksta finns en bom som under försäljningstiden skall vara olåst.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter