Lantbruk

14 ha skog i Vansbro

Högstbjudande

800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 18 aug

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,9 ha
Skogsmark
14,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 721 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VANSBRO SKÅLÖ 23:8

Adress

Vansbro

Om fastigheten

Strax norr om Vansbro finns denna fastighet på ca 14 ha produktiv skogsmark i ett skifte. Totalt virkesförråd beräknat till ca 2 700 m3sk där största delen består av gallringsskog. Trädslagsfördelningen är tall 67 %, gran 24 % och björk 9 %. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av DSK Skog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 14,4 ha med ett virkesförråd om totalt 2 721 m³sk varav ca 350 m³sk är avverkningsbart. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Fastigheten berörs av ett registrerat naturvärde av typen barrskog på ca 0,4 ha med ärendebeteckning N2185-2001.
(Källa: Skogens pärlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ingår Skålö Jaktvårdsförening, mer information finns på länken längre ned på sidan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Järna Fiskevårdsområde, mer information finns på länken längre ned på sidan.

Vägar

Fastigheten har andel i Vansbro Ilbäcken GA:2 som förvaltas av Flåsjöns Samfällighetsförening.

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 16,18 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 16 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 16,23 ha

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter