fbpx

Lantbruk

112 ha skog i Öjvasseln norr om Särna

Högsta bud

2 300 000 kr

Prisidé: 2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 20 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Här möts du av två jämnstora samlade skogsskiften belägna på vardera sida om byn Öjvasseln. Totalt ca 112,5 ha, varav ca 75 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 689 m³sk. Två jakträtter i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt småviltsjakt på besparingens marker om 43 000 ha. Nära till norra Dalarnas fjällvärd med bl.a. Idre, Himmelfjäll, Fjätervålen, Fulufjället, Njupeskär och Vedungsfjället.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN ÖJVASSELN 39:1

Totalareal
112,5 ha
Skogsmark
75,0 ha
Inägomark
0,3 ha
Myr/kärr/mosse
37,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
8 689 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i juni 2023 av DSK Skog AB. Därefter har Ludvig & Co räknat upp planen med sommarens tillväxt. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 112,5 ha, varav ca 75 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 689 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,0 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten som i huvudsak berör avdelning 6 och 39 i skogsbruksplanen, se rött skikt på skogskartan. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har två jakträtter (en för ägaren och en för upplåtelse) i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha som ingår i Särna-Idre älgskötselområde. Kontaktperson för VVO: Weine Daniels, weine@daniels.se

Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger möjlighet till jakt på besparingens marker om ca 43 000 ha. Info: http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Info: http://www.sarnaidrefvo.se/

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev uttaget på totalt 100 000 kr. Pantbrevet överlämnas till köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 5050-5866 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Särna-Idre Besparingsskog

Fastigheten har del i Särna-Idre Besparingsskog S:1 som bl.a. lämnar bidrag för markberedning, plantering, röjning och vägar. Info: www.besparingsskogen.se/sarna-idre
Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter som avser vattendrag och vägbitar.

Öjvasseln

Öjvasseln har historiskt till skillnad mot fäbodvallar i området varit en by för permanentboende. Byn är elektrificerad och många hus håller fortfarande hög standard, men som numera till största del nyttjas för fritidsändamål.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 20 Nov kl 14:00

Prisidé: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter