Skogsfastighet

11 ha skogsmark i Österbitterna

Utgångspris

2 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast tor 26 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,4 ha
Skogsmark
10,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
3 533 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vara Tålanna 2:4 del av

Adress

Österbitterna Vara

Om fastigheten

Välskött och virkesrik skogsmark med stor andel föryngringsbar skog. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 10,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 533 m³sk.
Skogsmarken består av ett område som är beläget i Österbitterna mellan Vedum och Herrljunga.
Försäljningen avser del av fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Välskött och virkesrik skogsmark med stor andel föryngringsbar skog. Hela 2 046 m³sk har bedömts som huggningsklass S1 och står på tillväxt för föryngrings-avverkning inom några år. 1 157 m³sk har bedömts som huggningsklass S2 vilket möjliggör delfinansiering i samband med köpet.
330 m³sk har bedömts som G1 och står för hög löpande tillväxt för framtida virkesproduktion. Skogen är lättillgänglig och återfinns nära väg.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 10,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 3 533 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 336 m³sk/ha. Genomsnittlig tillväxt har bedömts till 7,1 m³sk/ha och år.
Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsuppskattning upprättad i december 2019 av Jonny Carlsson, Södra.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av ledningsgata och vägar mm.

Jakt

Jakträtten är f.n. upplåten men kan övertas av köparen from 1/7 2020.
Området ingår f.n.i Viskebäckens älgskötselområde.​

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde finns ej fastställt för försäljningsobjektet, det kommer att fastställas efter avslutad Lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från mätning på fastighetskartan samt från skogsuppskattningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Fastighetsbildning och tillträde

Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter