fbpx

Lantbruk

107 ha på höglandet!

Utgångspris

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten Rösum 1:5 ligger belägen vackert i typiskt småländskt landskap ca 3 km nord om Malmbäck i Nässjö kommun. Gården består av ett skiften med gårdcentrat i norra delen. Arealen uppgår till totalt 107,4 ha varav 76,1 ha produktiv skogsmark samt 18,4 ha inägomark. Byggnadsbeståndet består av ett välhållet bostadshus med carport, ladugård samt diverse uthus mm. Jakträtt. Fastigheten säljs genom skriftligt budförfarande.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ RÖSUM 1:5

Adress

Rösum 1 57169 Malmbäck

Totalareal
107,4 ha
Övrigmark
1,6 ha
Skogsmark
76,1 ha
Skogsimpediment
11,1 ha
Inägomark
18,4 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
13 157 m3sk
Boyta
90 kvm
Antal rum
5 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Uppfört år 1926 i stomme av trä/timmer, med stående träpanel på fasad (målad 2021-22), tak av betongpannor (2021) och 2 -glasfönster. Huset totalrenoverades i slutet av 80-talet och pannrum, badrum och tvättstuga byggdes till, färdigställt 1989. Taxerad bo- och biyta om 90 respektive 60 m². Avlopp till trekammarbrunn (2017) och vatten från grävd brunn. Vattenfilter för ph värde (2018). På finns fastigheten även en djupborrad brunn som ej är ansluten.
Uppvärmning via vattenburen centralvärme från vedpanna (2010) med el patron kopplad till två ackumulatortankar.
De flesta rummen har laminat eller plastmatta på golv, väggar med strukturtapeter och med plattor i tak.

Nedervåning:
HALL med trapp till övervåning och utgång till framsida. KÖK , fullutrustat; träluckor i ek. AllRUM. VARDAGSRUM med kakelugn och utgång till altan. KÖKSFARSTU med direkt anslutning till TVÄTTSTUGA . BADRUM med toalett, duschplats och tvättställ; våtrumsmatta och våtrumstapet. PANNRUM med egen ingång. Inglasad altan i söderläge, bya 25 m².

Övervåning:
HALL med två garderober. SOVRUM med tre garderober. SOVRUM med fyra garderober, kakelugn och utgång till balkong. SOVRUM med fyra garderober.

Ladugård

Uppförd år 1906 (källa: Gods & Gårdar) i trä/timmer stomme och fasad med rödmålad träfasad, tak av plåt/eternit. Inrymmer f.d. mjölkrum med hydrofor, vattenpump och vattenrening (Water Boss). Fähusdel med äldre träinredning och betonggolv, ränne , vagnsbod, traktorgarage med betonggolv och förvaringsutrymmen. Byggnadarea 325 m² (källa: fastighetstaxering).
El och vatten finns indraget.
Vidbyggd enkel maskinhall i trä under plåttak. Ca 90 m² enligt mätning.
Vidbyggt vedskjul i regelstomme av trä under plåttak. Ca 25 m² enligt mätning.

Carport

Carport uppförd 2010 i trä under plåttak. Bya ca 30 m².

Brygghus

Äldre byggnad vid dammen uppförd i med plank och reglar. Träfasad. Betongpannor på tak. Bya ca 20 m².

Värmestuga

Enklare byggnad uppförd i regelstomme av trä med plåttak. Här finns en kamin. Här finns även ett dass vilket är uppfört i trä under plåttak. Bya ca 8 m².

Jordkällare

Vid tomten ligger två st jordkällare.

Forn- och kulturlämningar

L1973:5968 Fornlämningsliknande lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer:
Malmbäck 94:1
Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-10-29

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan, upprättad av Johan Kastensson, Ludvig & Co i augusti 2023, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 76,1 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 13 200 m³sk, motsvarande 173 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 59 % av virkesvolymen, följt av tall med 32 % och löv 9 %.
Medelboniteten är beräknad till 7,0 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten är f.n. 477 m³sk/år.
Skogen har skötselbehov främst av röjning och gallring. Det finns även 1,6 ha som har föryngringsbehov. Åldersfördelningen har tyngdpunkt på medelålders skog och äldre skog. Av det totala virkesförrådet, återfinns ca 5 300 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Andelen skog yngre än 20 år uppgår till 7 % eller 5,6 ha.

Jakt

Jakträtt ej upplåten. Älgjakten ingår i Rösums älgjaktslag vilket omfattar ca 1 600 ha.

Tillträde

Tillträde våren 2024.

Inägomark

Åkermarken uppgår till 13 ha enligt fastighetstaxering 2020. Betesmarken uppgår till 6 ha enligt fastighetstaxering 2020. Enlig nyupprättad skogsbruksplan uppgår inägomarken till 18,4 ha. Jordbruksmarken är muntligen upplåten för 2023.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen på Sydsvenska höglandet i typiskt småländskt landskap i byn Rösum, 3 km norr om Malmbäck, 20 km från Nässjö och 3 mil från Jönköping. Landskapet är ganska flack och fastigheten gränsar mot två större mossar. Genom fastigheten rinner Torpabäcken.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 470 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 17 nov

Utgångspris: 12 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter