Lantligt boende

0,7 ha mark i Utanhed, Vika Falun

Utgångspris

200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug, kl 14:00

Visning

  • Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,7 ha
Övrigmark
0,4 ha
Övrigmark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN UTANHED 1:2 & 2:2

Adress

Utanhed, Vika Falun

Om fastigheten

Två små obebyggda lantbruksfastigheter belägna i Utanhed vid Färnviksviken i östra delen av Runn. Ca 20 minuter till Falun och 30 minuter till Borlänge.
Lämpliga för bebyggelse då de omges av andra villatomter. Ca 200 meter till en trevlig badplats.

Bilder

Fakta

Områdesbeskrivning

Utanhed ligger lite norr om Vika Kyrkby, där det finns förskola, fritids och skola årskurs F-6, ett litet centrum med bensinmack, affär, café och biblioteksfilial.

Vikabygden har ett rikt föreningsliv och en aktiv församling med verksamheter för både unga och gamla. Här finns många möjligheter till fritidsaktiviteter och naturupplevelser.
( Källa: www.vika.se)

Bygglov

Fastigheterna är i dag obebyggda. Möjlighet till bygglov och omtaxering har inte utretts, det ligger intressenter fritt att undersöka.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna berörs av en möjlig fornlämning benämnd bytomt/gårdstomt, RAÄ-nummer: Vika 253:1 (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna har del i Utanhed GA:1 som gäller utfartsvägen från fastigheterna innanför och till badplatsen.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter