Affärsplan & budget

Affärsplanen – din viktigaste plan för företaget

En konkret handlingsplan som ger koll på dina förutsättningar

Affärsplanen är en grundlig beskrivning av ditt företag som innehåller allt från affärsidé och mål till strategier och kartläggning av förutsättningarna. Budgeten är en väsentlig del av affärsplanen som hjälper dig att planera verksamheten bättre, och ger dig en uppfattning om vad som kommer att skapa lönsamhet och hur dina utgifter kommer att se ut.

Så har du hjälp av en affärsplan i ditt företag

En affärsplan kan beskrivas som en ritning eller en karta över hur du ska nå framgång med ditt företag på ett konkret och effektivt sätt. Att inte ha någon affärsplan är som att bygga ett hus utan ritning – det går, men det tar längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt. Affärsplanen, och den tillhörande budgeten, blir även en konkret en handlingsplan som underlättar för dig att lyckas med att nå målen. Här samlar du all information om verksamheten på ett och samma ställe och får en bra överblick över allt från ekonomin till konkurrenter och förutsättningarna på marknaden. Information som kommer att vara till nytta genom hela ditt företagande!

 

Varför ska jag skriva en affärsplan?

För vissa kanske det kan kännas överflödigt att skriva ner någonting som är helt självklart – många företagare har hela affärsplanen i huvudet. Men att ha en nedskriven affärsplan underlättar för dig att lyckas. Du tvingas noga tänka igenom din affärsidé och din verksamhet och får på så sätt testa om det håller – både ekonomiskt och marknadsmässigt, på kort och lång sikt. Med en affärsplan och tillhörande budget får du också ett tydligt komplett vägledningsdokument som du kan använda för att säkerställa att du håller dig inom ramarna och är på väg åt rätt håll i din vardag.

Bloggtips! Därför måste du skriva en affärsplan

När har jag nytta av en affärsplan?

Affärsplanen kommer att vara till nytta i många olika sammanhang – när du exempelvis ska ansöka om lån eller bidrag, eller presentera och argumentera för din satsning hos olika instanser. Banken vill se att din budget håller, en eventuell blivande kompanjon vill veta mer om visionen, och den tilltänkta investeraren vill se om din affärsidé och plan för att tjäna pengar är genomtänkt.

Affärsplanen är också bra om ni är flera delägare, det håller ihop era viljor och planer och hjälper till att driva företaget mot ett gemensamt mål. Dessutom kan du återanvända informationen som du skriver i affärsplanen: exempelvis för marknadsföring av företaget, för att utveckla en ny produkt/tjänst, till årsredovisningen eller som underlag för rekrytering.

Bloggtips: Starta företag ihop? Tänk på det här!

Mall för din affärsplan

Ta hjälp av vår kostnadsfria affärsplansmall för att komma igång med din affärsplan!

Påbörja din affärsplan genom att svara på några grundläggande frågor. I varje steg finns tydliga rubriker och beskrivningar som guidar dig genom hela mallen och gör det enkelt att bygga upp din affärsplan.

Hämta mallen för översiktlig affärsplan

Detta behöver du ha med i din affärsplan

För att ta fram en effektiv och användbar affärsplan finns det flera delar som är nödvändiga att ha med. I affärsplanen ska du ha en tydlig företagsbeskrivning med bland annat namn, företagsform, organisationsstruktur och plan för administration.

Utöver detta ska du bland annat presentera din affärsidé på djupet, definiera vision och mål, sätta upp en plan för hur ditt företag ska drivas och göra analyser av vilka utomstående faktorer som påverkar företaget. Budgeten i sin tur är en fördjupad del av affärsplanen.

Bloggtips: 3 steg i affärsplanen du inte får glömma bort

Det här bör din affärsplan innehålla

Affärsidé

Vad ska du sälja? Till vilka ska du sälja? Hur ska du sälja? Varför ska någon välja att handla av ditt företag? Hur ska du tjäna pengar?

Produkt/tjänst

Hur ser ditt sortiment ut? Hur ska du ta fram och utveckla det? Vad utmärker det du ska sälja? Vilka fördelar har din produkt/tjänst? Varför är det du säljer bättre än andra alternativ?

Marknad/kunder

Hur ser marknaden ut idag? Hur ska du nå kunderna? Hur ser kundens behov ut? Hur ofta och hur mycket köper kunderna?

Konkurrenter

Vilka är dina konkurrenter? Vad finns det för alternativa lösningar för kunden? Vad har du för styrkor och svagheter jämfört med konkurrenternas? Vad kan du förbättra?

Marknadsföring och försäljning

Hur ska du skaffa kunder? Vilka ska du marknadsföra till? Hur ska du kommunicera med dem? Vilka mål har du med din marknadsföring? Vilka aktiviteter planerar du för att sälja? Vad har du för prissättning?

Lokal och utrustning

Var ska du driva din verksamhet? Vilken typ av lokal behöver du? Vilka behov har du av arbetsutrustning och lager? Maskiner? Inventarier? Bil?

Ekonomi

Vilka pengar behöver du för att starta företag och hur ska du finansiera detta? Hur mycket ska du sälja varje år? Vilka intäkter och kostnader har du, och vad kommer företagets resultat bli?

Mål och vision

Vilken är din vision för företaget? Vad har du för konkreta mål, både kortsiktiga och långsiktiga?

Riskanalys

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns för ditt företag? Hur ska du möta dessa?

Ägare och nätverk

Vem eller vilka ska äga företaget, och vad har ni för kompetenser? Hur ser ditt nätverk ut, vilka värdefulla kontakter har du?

Personal

Ska du ha anställda? Vad ska de göra? Hur mycket kommer de kosta?

Fördjupa din affärsplan

Utöver svar på dessa frågor finns ytterligare saker som kan vara värdefulla att definiera, för att säkerställa att du kommer nå framgång med ditt företag. Här är några exempel på fördjupande delar av din affärsplan:

 • Marknadsplan
 • Handlingsplan
 • Ekonomi- och känslighetsanalys
 • Omvärldsanalys och konkurrentanalys
 • Budget
 • Kalkyler och jämförelsetal

Skapa en budget

Budgeten är en ekonomisk plan som reflekterar både dina förhoppningar och förväntningar, och en genomtänkt och realistisk budget ska även visa på risker och möjligheter i verksamheten. Budgeten ska bestå framför allt av tre huvudsakliga delar; startbudget, resultatbudget och likviditetsbudget.

 • Startbudget: Visar vilka kostnader du har på kort sikt, hur dessa ska finansieras och vilka fakturor som ska betalas.
 • Resultatbudget: Visar ditt förväntade resultat under perioden, och innefattar både intäkter och kostnader för året.
 • Likviditetsbudget: Planeras månad för månad, för att löpande kunna betala nödvändiga utgifter.

Dessa delar ingår i din budget

Startbudget

Innan du ens påbörjar din verksamhet kan du behöva göra vissa investeringar som är nödvändiga för att ditt företag ska kunna komma igång. En startbudget ska därför först och främst visa vilka kostnader du har här och nu och på kort sikt, och vilka möjligheter du har att finansiera dessa. Startbudgeten ska även omfatta de fakturor och andra nödvändiga utgifter du måste betala i uppstarten av ditt företag.

Resultatbudget

En resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period, till exempel ett år. Det svåraste är att beräkna intäkterna, alltså hur mycket du kommer att sälja för. För att budgetera försäljningen i ett nystartat företag måste du normalt titta på flera saker:

 • vad produkterna ska kosta
 • vilket sortiment företaget ska ha och hur mycket du tror att du kan sälja av olika varor och tjänster.
 • vilka kunder företaget kommer att ha
 • vilka geografiska marknader företaget kommer att vända sig till
 • vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar att genomföra under året

Resultatbudgeten ska även innehålla beräknade kostnader. Många av dessa, t.ex. varukostnader och personalkostnader, påverkas direkt av hur mycket du säljer. Börja därför med att budgetera intäkterna innan du tittar närmare på kostnaderna. När du gjort resultatbudgeten ser du hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader från månad till månad.

Bloggtips: Nyföretagare? Så här vet du hur mycket du kan ta ut i lön!

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget visar helt enkelt om dina pengar i företaget (så kallade likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter och betala dina räkningar. Även om din resultatbudget visar vinst i slutet av året, kan det uppstå svackor då du kanske saknar pengar att betala företagets utgifter med – t.ex. om du har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad. Gör en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten för att få koll på om du har pengar från månad till månad att betala fakturor med.

Här hittar du verktyg där du kan göra enklare beräkningar kring både resultatbudget och likviditetsbudget.

Så kan vi hjälpa dig med din affärsplan och budget

Oavsett om du behöver stöd i hela affärsplanarbetet, vill ha hjälp med att komma igång, få till en bra struktur eller kanske behöver rådgivning och vägledning kring hur du ska tänka kring budgeten så hjälper vi dig! Vi erbjuder också kurser för dig som vill lära dig att skapa en fullständig affärsplan på egen hand.

Bloggtips: Kört fast med affärsplanen? Så här kan du få hjälp!

Affärsplan startpaket 

För dig som vill ha hjälp med att sätta igång arbetet kring din affärsplan har vi en paketerad lösning vi kallar för Affärsplan startpaket.

Tillsammans med en personlig rådgivare går ni igenom och dokumenterar samtliga punkter i en översiktlig affärsplan. Du får konkreta tips om hur du kan gå vidare.

Läs mer om startpaketet här

Kurs: Att skriva en affärsplan

För dig som vill ha praktisk hjälp med affärsplanen erbjuder vi en kurs som varvar föreläsningar med eget arbete, där du får tid att formulera din affärsplan under ledning av experter och rådgivare inom ekonomi och marknad.

Läs mer om våra kurser här

Vässa din affärsplan

Har du redan en affärsplan idag, men vill vässa till den ytterligare, kan du bolla affärsplanen med någon av våra affärsrådgivare. Genom att svara på frågor från ett utomstående perspektiv kan du utveckla och förfina din plan. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar dig bäst!

Vill du starta ett företag?

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!