fbpx

Nya skatteförslag hjälper upp likviditeten

En given planering är att minska det preliminära skatteuttaget och därmed öka likviditeten genom att sända in nya inkomstuppgifter för såväl inkomstår 2019 som inkomstår 2020. Det är då viktigt att inget skrivs under särskilda upplysningar eftersom det försenar Skatteverkets handläggning av ärendet. En utgångspunkt för att uppnå denna effekt är att öka företagssparande genom bl.a. överavskrivning på inventarier och avsättningar till periodiseringsfond eller utnyttjande av räntefördelning.

Urban Rydin, skattechef Ludvig & Co, kommenterar krispaketet för småföretagare.

Genom att använda omprövningsinstitutet för att öka företagssparande och räntefördelning kan skatteuttaget sänkas även för inkomstår 2018 och tidigare (inom omprövningsperioden).

Stor ökning för avsättning till periodiseringsfond

För att ytterligare öka effekten har regeringen nu föreslagit att avsättningsmöjligheten till periodiseringsfond ökas från 30 % till 100 % av inkomsten efter räntefördelning för inkomstår 2019. Då kan hela inkomsten sättas av till fonden och tas fram i framtiden (som längst efter sex år) alternativt mot underskott under sexårsperioden. Kr. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

De nya reglerna kombineras med ett tak som ger en maximal avsättningsmöjlighet på 1 000 000. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Förslaget omfattar även moms som redovisas årsvis

När det gäller moms kan noteras att de som har månadsmoms och kvartalsmoms tidigare fått möjlighet till anstånd. Detta gäller inte för helårsmoms. Nu kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer för perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Motsvarande lättnad ges till enskilda näringsidkare för deras egenavgifter.

Detta är mycket bra förslag för landets småföretagare anför Urban Rydin, tjänsteområdesansvarig skatt på Ludvig & Co.

Läs mer om förslaget på regeringen.se

Kontakta oss!

Kontakta oss!