fbpx

Omställningsstöd

Omställningsstöd till följd av corona

Vi hjälper dig med omställningsstödet

Är du berättigad och har en komplett ansökan som inte kan leda till felaktig utbetalning, kan du få pengarna redan inom en vecka. Vi hjälper dig för att ta reda på om du omfattas och ser till att din ansökan är komplett. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Avdragsgilla kostnader

Kostnaderna för ansökan är avdragsgilla. Stödet blir en extra inkomst som är skattepliktig men momsfri.

Mer information om omställningsstödet

 

Kontakta oss!

Förlängt omställningsstöd för maj – juli 2020

På grund av coronapandemins skadeverkningar har regeringen beslutat att omställningsstödet till företag ska förlängas till att även gälla under perioden maj – juli 2020. De nya reglerna är likartade de som gäller för perioden mars – april 2020 men vissa skillnader finns.

För att stöd ska beviljas för stödperioden maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för stödperioden juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för stödperioden maj 2020 respektive stödperioden juni och juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 8 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Bestämmelserna innebär att om omsättningstappet för stödperioden maj 2020 jämfört med maj 2019 uppgår till 45 procent och de fasta kostnaderna uppgår till 500 000 kronor för maj 2020 kan omställningsstödet för den stödperioden beräknas till 0,75 x 0,45 x 500 000 = 168 750 kronor. Till detta kommer, eftersom stödet uppgår till minst 100 000 kronor, ett extra omställningsstöd för administrativa kostnader, exempelvis kostnad för ansökan och revisorsintyg (högst 10 000 kronor per stödperiod).

Det kan noteras att det finns ett antal villkor, utöver ovannämnda villkor, som ska vara uppfyllda för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd. Bland annat gäller att omsättningstappet för stödperioden så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av covid-19 och att företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020. Dessutom gäller att det under perioden mars 2020 – juni 2021 inte får verkställas eller fattas beslut om vissa värdeöverföringar, till exempel aktieutdelning, från företaget.

Företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara söka omställningsstöd för perioden maj 2020.

Ansökan görs elektroniskt på Skatteverkets hemsida från och med den 20 oktober 2020. Senaste dag för ansökan är den 30 november 2020.

Har du frågor om omställningsstödet eller vill du ha hjälp med ansökan? Kontakta ditt Ludvig & Co-kontor.