fbpx

Med anledning av Corona/Covid 19

Samlad hjälp i Coronatider

Corona/Covid-19 kom snabbt och utan förvarning, och drabbar nu hela världen på ett sätt vi tidigare inte varit med om. Det är ännu för tidigt att uttala sig om de långsiktiga konsekvenserna, men det är redan nu klarlagt att det kommer bli en kämpig tid för många företag framöver.

Vi på Ludvig & Co vill självklart hjälpa till så mycket vi kan i dessa tider. Därför har vi nedan samlat all information om hur du som företagare bör tänka, vilka åtgärder du redan nu bör ta, samt vad vi kan vara behjälpliga med kommande tid. Från statligt håll har det kommit flera initiativ för att underlätta för företagare, såsom korttidspermittering och anstånd med skatteinbetalningar. Här kan vi vara behjälpliga. Du finner också våra förhållningsregler kommande tid samt annan nyttig information. Tveka inte att kontakta din rådgivare så ska vi göra allt för att ta oss igenom detta tillsammans.

Så här har vi hjälpt några av våra kunder

 

Alla uppdrag ställdes in – så här löste vi krissituationen

När Coronapandemin svepte in över Sverige avblåstes samtliga planerade uppdrag över en natt för det nystartade familjeföretaget som är verksamma i kulturbranschen. I det gemensamma aktiebolaget är både mannen och kvinnan anställda. Bolaget och hela familjen stod plötsligt utan inkomster från en dag till en annan. De kontaktade då oss på Ludvig & Co för att få hjälp.

Efter en koll av företagets samlade läge, var den första åtgärden att ordna korttidspermittering för dem båda genom en ansökan till Tillväxtverket. Redan efter två veckor fick de statligt stöd för månaderna april till juni. Det innebär att de nu har möjlighet att ta ut en lön att leva på och har intäkter för kommande utgifter som hyror och telefon. Men det slutar inte här. Då företaget dessutom har helårsmoms att betala, men måste hålla hårt i sina likvida medel just nu, har vi hjälpt dem att skjuta fram betalningen av momsen i tre månader med hjälp av anstånd. Dessutom har vi tagit fram en likviditetsbudget för att de ska veta att de klarar av utgifterna de närmaste månaderna

 

Tryggad situation för skogsentreprenören med 15 anställda

Pandemin har även drabbat skogsbranschen hårt då bland annat efterfrågan på sågade trävaror har minskat. Det i sin tur har lett till att entreprenörerna inte får några uppdrag och tvingas permittera sina anställda under perioder. Precis detta hände en av våra kunder – ett skogsentreprenadbolag med 15 anställda. Så här hjälpte vi dem.

Medarbetarna i bolaget är månadsanställda vilket innebär att företaget måste betala lönekostnaderna trots minskade intäkter. Vi såg då till att utnyttja möjligheten att få nedsättning av arbetsgivaravgiften genom att ansöka och registrera arbetsgivardeklarationen för samtliga medarbetare hos Skatteverket. Det resulterade i en nedsättning av arbetsgivaravgiften för en månad. Då det är oklart hur länge effekterna av krisen håller i sig kommer vi fortsätta hjälpa företaget att söka de stöd de kan få. Företagarnas villkor förändras snabbt nu och att hålla sig uppdaterad med gällande regelverk är ett tidskrävande jobb. Genom att vi sköter den delen kan företagaren fokusera på sin verksamhet i dessa kärva tider och minska stressen över den ekonomiska situationen.

Vi värnar våra medarbetare och kunder, samt vill ta samhällsansvar

I takt med att Coronaviruset kommer allt närmare, och på en del håll är här, vill vi på Ludvig & Co göra allt vi kan för att förebygga och minimera spridning av viruset. Det är allas vårt gemensamma ansvar.

Samtliga våra medarbetare jobbar hemifrån eller sjukskriver sig vid symptom på sjukdom. Och i dessa dagar utgår vi från att alla våra kunder gör detsamma. För aktuella symptom se: Folkhälsomyndigheten.se samt Krisinformation.se. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smitta och det gör vi genom att ta det säkra före det osäkra.

För kunder som känner symptom på sjukdom hittar vi alternativa lösningar till fysiska möten. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Vi tar i dessa fall inte emot besök på kontoren.

Vår ambition är att alla möten ska genomföras som planerat. Skulle det på grund av risk för smitta inte gå att träffas fysiskt hörs vi istället över telefon, Skype eller liknande. Prata gärna med din kontakt hos oss om vad som fungerar bäst för dig.

Det är oerhört viktigt för oss att ni känner er trygga i vår tillgänglighet och leverans. Vi kommer göra vårt yttersta för att alla leveranser ska flyta på precis som vanligt.
Vi uppmuntrar kunder att lämna in material så tidigt som möjligt, för att vi ska kunna planera och hjälpa er på bästa sätt.

Vi är givetvis fullt medvetna om att Corona/Covid-19 påverkar även era verksamheter. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med anledning av nuvarande situation.

Har du frågor eller funderingar?

Hör av dig till din kontakt hos oss på Ludvig & Co.

Kontakta oss